Nieuws

Solidariteit met het Zuiden

dinsdag 2 juni 2009
Solidariteit met het Zuiden

Om de Millenniumdoelstellingen te halen, moeder- en kindersterfte drastisch te verminderen en de strijd tegen HIV/AIDS aan te gaan, moet het Noorden zijn belofte nakomen en 0.7% van hun BBP vrijmaken voor ontwikkelingssamenwerking. Eerlijke wereldhandel moet meer kansen geven aan producten uit het Zuiden. Ook de mensen uit het Zuiden hebben recht op waardig werk en een waardig inkomen!

 

Anne en haar socialistische collega's zetten al jaren hun schouders onder meer solidariteit tussen Noord en Zuid. Hier vindt u enkele recente links naar eerder verschenen berichtjes op Annes website:

- Gezondheidszorg in het Zuiden schreeuwt om een relanceplan, 7 april 2009
- Geen ja voor huidige EPAs, 25 maart 2009
- Werknemers zijn geen gereedschap, 10 oktober 2008
- Vrouwengezant voor ontwikkelingslanden, 10 maart 2008
- Europa en de Tobintaks, een geminste kans, 1 februari 2005